czwartek, 8 stycznia 2015

XVI Konkurs Plastyczny Domu Bretanii "A to jest dla mnie Francja właśnie..."

default

Temat: „Oczyma wyobraźni. Francja za 100 lat”.


Regulamin konkursu1. Temat Konkursu „Oczyma wyobraźni. Francja za 100 lat” zachęca młodzież, żeby popuściła wodze fantazji i zaproponowała swoją wizję Francji w przyszłości. Można nawiązywać do architektury, pejzażu, stylu życia, kultury, sztuki, poglądów czy np. technologii etc. Liczymy na Waszą kreatywność!

2. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z Poznania
i Wielkopolski. Konkurs nie ogranicza uczestników do uczniów uczących się języka francuskiego. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych.

3. Jest to konkurs na pracę malarską lub rysunkową na papierze i tylko takie prace będą oceniane. Prace wyklejane, malowane na szkle, z nietrwałych materiałów itd. są efektowne, lecz nietrwałe
i łatwo ulegają uszkodzeniom, często zanim zdążymy je ocenić, dlatego prosimy o niezgłaszanie ich na nasz konkurs.

4. Dopuszczalny format: A4, A3, A2 (format A2 ma wymiary 84x42 cm).

5. W ocenie pracy weźmiemy pod uwagę: pomysł, staranność wykonania i wartości artystyczne.

6. Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście do Domu Bretanii (Stary Rynek 37, Poznań) do 6 marca 2015 roku. Na odwrocie pracy muszą znajdować się następujące czytelne informacje: imię i nazwisko ucznia, wiek, szkoła/klasa (ew. dom kultury), adres.

7. Laureaci konkursu będą zawiadomieni osobiście o wynikach konkursu i zostaną zaproszeni
23 kwietnia 2015 roku do Domu Bretanii na uroczystość rozdania nagród połączoną
z otwarciem wystawy najlepszych prac. Lista laureatów zostanie również opublikowana na stroniewww.dombretanii.org.pl

8. Prace konkursowe nie będą odsyłane pocztą. Można je odebrać osobiście w Domu Bretanii
po zakończeniu wystawy (w połowie maja 2014).

9. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących regulaminu prosimy o kontakt telefoniczny
(61 851 68 51) lub mailowy (elwira@dombretanii.org.pl).