poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Z wizytą w Niemczech

W ramach wizyt partnerskich projektu Comenius „Reagir pour l’avenir” („Działać dla przyszłości”) realizowanego przez nasze gimnazjum  wraz ze szkołami z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii i Włoch grupa uczniów i nauczycieli przebywała w niemieckim Erkelenz w dniach 6-12 kwietnia br. W skład delegacji weszli uczniowie: Mateusz Frąckowiak, Gabriela Graś, Karina Lewicka, Oliwia Miłek i Andrzej Ziemnicki oraz nauczycielki Magdalena Madajczyk-Głowacka i Anna Trąbała.
 Nasi gospodarze z Europaschule przyjęli nas bardzo serdecznie i zapewnili ciekawy program, który związany był tematycznie z ekonomią lokalną każdego z partnerów projektu- tematem przewodnim naszego spotkania. Uczniowie przedstawiali przygotowane przez siebie prezentacje podczas wspólnych zajęć, natomiast dodatkowo mogliśmy poznać miejsca, o których w swoim wystąpieniu mówili Niemcy. Zobaczyliśmy, jak pracuje jedna z największych na świecie  odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego Garzweiler, odwiedziliśmy zasilaną tym węglem elektrownię Niederaussem. Poznaliśmy problemy okolicznych mieszkańców, którzy muszą zostać wysiedleni z wielowiekowych miasteczek, ponieważ złoża kopalni są stale eksploatowane i znajdują się na terenach zamieszkałych. Przykładem takich miejscowości jest Kuckum, które zniknie z powierzchni ziemi za kilkanaście lat czy Immerath- już pozbawione ludności, opustoszałe i smutne. Jego mieszkańcy zostali przeniesieni do odległego  o kilkanaście kilometrów Immerath Neu, w którym buduje się nowe domy i nową infrastrukturę. Twarde prawo ekonomii zwycięża nad tradycją, historią i człowiekiem… O ekonomii i polityce energetycznej Unii Europejskiej  i Erkelenz dowiedzieliśmy się  wiele z ust urzędników pracujących  w Brukseli i w miejscowym urzędzie miasta, którzy zajmują się tymi zagadnieniami. Poznaliśmy sposoby dbania o środowisko i racjonalnego wykorzystania energii, zwiedziliśmy dom pasywny. W programie znalazły się też spotkania i zajęcia integracyjne, zwiedzanie Erkelenz, wizyta w Akwizgranie. Dzięki obecności młodzieży z innych krajów nasi uczniowie mieli możliwość doskonalenia języków obcych i nawiązania nowych znajomości, podobnie jak to miało miejsce w czasie poprzednich wizyt realizowanych w bieżącym roku szkolnym: w Rumunii, Hiszpanii i Francji. Trudno było się rozstawać, ale projekt będzie kontynuowany, w przyszłym roku szkolnym czekają nas odwiedziny szkół we Włoszech, Francji i Rumunii, a także my będziemy gospodarzami partnerskiego spotkania w marcu 2015.
Więcej informacji :
Z wizytą we FrancjiW dniach 16- 22 marca br. kolejna grupa przedstawicieli Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu podróżowała po Europie w ramach partnerskich spotkań w realizowanym projekcie Comenius „Reagir pour l’avenir” („Działać dla przyszłości”). W projekcie poza lubońskim gimnazjum biorą udział szkoły z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii i Włoch. W ubiegłym miesiącu odwiedziliśmy Hiszpanię, tym razem spotkanie odbywało się we Francji, a szkołą przyjmującą było Liceum Voltaire’a w Orleanie.

W programie wizyty znalazły się liczne spotkania i zwiedzanie instytucji zajmujących się ochroną środowiska i działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Poznaliśmy szereg rozwiązań stosowanych przez organizacje i instytucje samorządowe oraz szkoły w celu lepszego wykorzystania energii, wody i innych zasobów, działania na rzecz środowiska naturalnego czy zagospodarowania odpadów. Zostaliśmy przyjęci przez przedstawicieli władz Orleanu, którzy dostrzegli znaczenie projektu i wkład nauczycieli ze szkół partnerskich w przygotowanie programu i realizację jego założeń. Odbyły się warsztaty, konferencje i prelekcje dla uczestników pogłębiające znajomość tematyki projektu, uczniowie prezentowali wyniki swojej pracy nad zadaniami wynikającymi z realizacji jego harmonogramu. Te formalne, a także nieformalne spotkania przyczyniały się do nawiązywania przyjacielskich stosunków w rówieśnikami i doskonalenia znajomości języka francuskiego, a dzięki możliwości mieszkania w domach naszych partnerów mogliśmy zaobserwować realia życia codziennego Francuzów. Kolejne spotkanie odbędzie się na początku kwietnia w niemieckim mieście Erkelenz, a tematem przewodnim wizyty będzie lokalna ekonomia w świetle działań na rzecz ochrony środowiska i wykorzystania naturalnych zasobów. Więcej informacji na stronach http://reagirpourlavenir.blogspot.com/ oraz http://reagirpourlavenirpologne.blogspot.com/