niedziela, 3 marca 2013

KONKURS : CARTE POSTALE DE STRASBURG na pocztówkę ze Strasburga w języku francuskim


KONKURS : CARTE POSTALE DE STRASBURG na pocztówkę ze Strasburga w języku francuskim
Regulamin konkursu

I. Organizatorzy konkursu
- Polskie Stowarzyszenie – Europa Języków i Kultur
- I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim

II. Patronat
- Departament Dolnego Renu (Alzacja – Francja)
- Instytut Francuski w Polsce

III. Cele konkursu
- promowanie języka i kultury francuskiej poprzez stworzenie ciekawej kartki pocztowej ze Strasburga w języku francuskim w dowolnej technice plastycznej,
- motywowanie uczniów do nauki języka francuskiego i tworzenie krótkich wypowiedzi pisemnych,
- mobilizowanie uczniów do refleksji nad potrzebą poznawania kultury różnych regionów Francji,
- dopingowanie uczniów do poszukiwania informacji w różnych źródłach, m.in. w internecie,
- zachęcanie do twórczej współpracy w grupach.

IV. Zadanie konkursowe
1. Konkurs adresowany jest do uczniów uczących się języka francuskiego w gimnazjach i liceach (ze szczególnym uwzględnieniem klas o profilu plastycznym) oraz studentów kierunków artystycznych.
2. Uczestnicy powinni stworzyć ciekawą kartkę ze Strasburga z samodzielnie wymyśloną formą graficzną i tekstem pozdrowień w języku francuskim. Kartka powinna być dwustronna, a ilustracja na kartce pocztowej powinna nawiązywać do zabytków, tradycji i/lub współczesności Strasburga w oryginalny sposób, tak, by przyciągała uwagę.
3. Wymogi techniczne: prace można tworzyć indywidualnie lub w zespołach (maksymalnie dwuosobowych) techniką dowolną na brystolu formatu A6 i przesłać wydrukowane wraz z zapisem na płytkach CD na wskazany poniżej adres. 4. Na odwrocie nadesłanych na konkurs prac powinna być umieszczona karta zgłoszenia (załączona do regulaminu), zawierająca m.in. zgodę na opublikowanie przez organizatorów całości lub fragmentów pracy na ich stronach internetowych i na ewentualne ich wykorzystanie do akcji promocyjnych, promujących język francuski i region Alzacji i departament Dolnego Renu w Polsce.
5. Szkoła/uczelnia może przedstawić 3 najlepsze prace konkursowe.
6. Ostateczny termin składania prac konkursowych upływa 10 kwietnia 2013 r. (data stempla pocztowego). Prace nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Prace prosimy przesłać na adres:

Polskie Stowarzyszenie – Europa Języków i Kultur
Ul. Kokoszycka 85 A
44-313 Wodzisław Śląski
Konkurs: Carte postale de Strasbourg

V. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Ogłoszenie wyników zostanie podanie na stronieWWW.frankofonia.pl. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową lub telefonicznie.
2. Atrakcyjne nagrody dla laureatów najlepszych prac, ufundowane przez Polskie Stowarzyszenie-Europa Języków i Kultur, Instytut Francuski i Departament Dolnego Renu zostaną przesłane pocztą lub wręczone podczas Dnia Alzacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Wodzisławiu Śląskim.
3. Przyznanie nagród leży w gestii Jury, a jego werdykt jest niepodważalny.
4. Po rozstrzygnięciu konkursu organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs i zastrzegają sobie prawo umieszczenia ich w całości, lub ich fragmentów, na ich stronach internetowych z podaniem nazwisk autorów.
5. W uzasadnionych przypadkach, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystania i modyfikacji otrzymanych projektów, w celu opublikowania ich, bez dodatkowych konsultacji z autorami.

Zapraszamy do uczestnictwa !!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz