piątek, 12 lipca 2013

Kolejny projekt Comenius w naszym gimnazjum


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła wyniki selekcji wniosków wielostronnych projektów partnerskich szkół. Selekcja odbywała się w dwóch etapach: ocena formalna i merytoryczna projektu. Przygotowany przez nas wspólnie z zagranicznymi partnerami projekt został zaakceptowany i będzie realizowany przez dwa lata począwszy od września 2013 r. Na realizację projektu szkoła otrzyma środki finansowe z programu unijnego „Uczenie się przez całe życie” w wysokości 20 000 euro, przeznaczone głównie na wyjazdy uczniów i nauczycieli.
Obecnie kończymy prace w projekcie Comenius  2011- 13 „Il faut cultiver l’Europe, notre jardin”  ( w tym miejscu pragnę podziękować za wspólną pracę  zaangażowanym uczniom i nauczycielom) i już podejmujemy niektóre działania w nowym projekcie „Reagir pour l’avenir”,(„Działać dla przyszłości”) w którym - poza Gimnazjum nr 2 w Luboniu - biorą udział szkoły z Rumunii, Francji, Hiszpanii i  Niemiec oraz prawdopodobnie Włoch (włoska agencja nie opublikowała jeszcze wyników). Językiem roboczym projektu ponownie będzie francuski ( w komunikacji wykorzystamy również inne języki), zatem będzie możliwość  doskonalenia znajomości języków,  projekt będzie poświęcony zagadnieniom wpływy rozwoju miast i cywilizacji na nasze środowisko, zwracać będziemy uwagę na specyfikę  każdego z krajów partnerskich, dokonywać analiz porównawczych, badań środowiskowych itp., a także zastanawiać się, co jest ważne dla zachowania różnorodności biologicznej Europy.
Bardziej szczegółowy opis projektu znajduje się na założonym już blogu  http://reagirpourlavenir.blogspot.com/, który sukcesywnie zapełniać będziemy materiałami przez nas przygotowywanymi. Tym, którzy nie wiedzą, czym są projekty Comenius, polecam link http://www.comenius.org.pl/menu-glowne/o-programie i po wakacjach zapraszam do wyruszenia na nową edukacyjną „wyprawę z Comeniusem”.

Magdalena Madajczyk-Głowacka
koordynator projektu Comenius

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz