poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Z wizytą we FrancjiW dniach 16- 22 marca br. kolejna grupa przedstawicieli Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu podróżowała po Europie w ramach partnerskich spotkań w realizowanym projekcie Comenius „Reagir pour l’avenir” („Działać dla przyszłości”). W projekcie poza lubońskim gimnazjum biorą udział szkoły z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii i Włoch. W ubiegłym miesiącu odwiedziliśmy Hiszpanię, tym razem spotkanie odbywało się we Francji, a szkołą przyjmującą było Liceum Voltaire’a w Orleanie.

W programie wizyty znalazły się liczne spotkania i zwiedzanie instytucji zajmujących się ochroną środowiska i działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Poznaliśmy szereg rozwiązań stosowanych przez organizacje i instytucje samorządowe oraz szkoły w celu lepszego wykorzystania energii, wody i innych zasobów, działania na rzecz środowiska naturalnego czy zagospodarowania odpadów. Zostaliśmy przyjęci przez przedstawicieli władz Orleanu, którzy dostrzegli znaczenie projektu i wkład nauczycieli ze szkół partnerskich w przygotowanie programu i realizację jego założeń. Odbyły się warsztaty, konferencje i prelekcje dla uczestników pogłębiające znajomość tematyki projektu, uczniowie prezentowali wyniki swojej pracy nad zadaniami wynikającymi z realizacji jego harmonogramu. Te formalne, a także nieformalne spotkania przyczyniały się do nawiązywania przyjacielskich stosunków w rówieśnikami i doskonalenia znajomości języka francuskiego, a dzięki możliwości mieszkania w domach naszych partnerów mogliśmy zaobserwować realia życia codziennego Francuzów. Kolejne spotkanie odbędzie się na początku kwietnia w niemieckim mieście Erkelenz, a tematem przewodnim wizyty będzie lokalna ekonomia w świetle działań na rzecz ochrony środowiska i wykorzystania naturalnych zasobów. Więcej informacji na stronach http://reagirpourlavenir.blogspot.com/ oraz http://reagirpourlavenirpologne.blogspot.com/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz